Łazany 103A, 32-020 Wieliczka tel/fax 12 250-61-55, e-mail: splazany@tlen.pl   
Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej. PDF Drukuj Email
Wpisany przez splazany   
środa, 27 lutego 2019 19:42

Zapisy do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Łazanach informuje o możliwości zapisu do oddziału przedszkolnego i klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020.

Zapisu można dokonać w sekretariacie szkolnym od 4 marca 2019 r.

(tel. 12 250-61-55).

 

Wymagane dokumenty (do wglądu):

1. Akt urodzenia dziecka

2. Dowód osobisty Rodzica/Opiekuna prawnego

 

Załączniki:

  1. 1.Zarządzenie Nr 0050.5.2019 Wójta Gminy Biskupice z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym oraz postepowaniu uzupełniającym do przedszkoli i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Biskupice na rok szkolny 2019/2020
  2. 2.Uchwała Nr XXXVIII/266/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postepowania rekrutacyjnego do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Biskupice oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  3. 3.Uchwała Nr XXXVIII/265/17 Rady Gminy Biskupice z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym do szkół prowadzonych przez Gminę Biskupice oraz określonych dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów
  4. 4.Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego wraz z załącznikami
  5. 5.Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej wraz z załącznikiem (dotyczy dzieci z obwodu szkoły)
  6. 6.Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej wraz z załącznikami (dotyczy dzieci spoza obwodu szkoły)

 

 

https://bip.malopolska.pl/ugbiskupice,a,1547346,zarzadzenie-nr-005052019-wojta-gminy-biskupice-z-dnia-16-stycznia-2019-roku-w-sprawie-ustalenia-harm.html
 

 

 

http://edziennik.malopolska.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=58705

 

 

ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY

Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego

Załącznik nr 1 do wniosku

Załącznik nr 2 do wniosku

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady gminy

 

Druki do pobrania

 ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY-druki

 

KLASA PIERWSZA – dzieci z obwodu szkoły

Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej

Załącznik nr 1 do zgłoszenia

 

Druki do pobrania

 KLASA PIERWSZA – dzieci z obwodu szkoły-druki

 

KLASA PIERWSZA – dzieci spoza obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy

 

Druki do pobrania

KLASA PIERWSZA – dzieci spoza obwodu szkoły-druki

 

====================================

 

 

 

 

 

 

Zmieniony: środa, 27 lutego 2019 20:26
 

Czas